Tuesday, October 9, 2012

બર્લિનની દિવાલ - "લાઇફ"ની તસ્વીરની બોલતી તવારીખ


૧૯૬૦ના દાયકાની શરૂઆતમાં "બર્લિનની દિવાલ" એ બીજાં વિશ્વયુધ્ધ પછીનાં શીત યુધ્ધનું એક 'બોલકું' જડ પ્રતિક બની રહ્યું હતું.

"લાઇફ"ના ફૉટૉગ્રાફરોએ એ પ્રતિકને તસવીરની મદદથી વાચા આપી. "Brutal Divide: The Birth of the Berlin Wall" --- Read more: http://life.time.com/history/berlin-wall-photos-early-days-of-the-cold-war/#ixzz28lxlIQYW રજૂ કરીને "લાઇફ"એ તવારીખને બોલતી કરી છે.

અહીં તેમાંની કેટલીક તસવીર રજૂ કરી છેઃ

થોડા સમય પહેલાં "બર્લિનની દિવાલ" પર એક બીજાં બોલતાં પ્રતિક સમી કથા "The Spy Who Came In From Cold " પર આ બ્લૉગ પર જ એક લેખ પણ કર્યો હતો.
Post a Comment