Friday, June 6, 2014

૧૯૫૧નાં શ્રેષ્ઠ ગીતો : ચર્ચાને એરણે - શ્રેષ્ઠ સ્ત્રી પાર્શ્વગાયક - લતા મંગેશકરવર્ષ ૧૯૫૧ લતા મંગેશકરનાં ગીતો માટે કદાચ સહુથી વધારે યાદગાર વર્ષોમાં મોખરે રહેવાનું શ્રેય ધરાવી શકે છે.
અનિલ બિશ્વાસ                      - આરામ          - બલમવા નાદાન.. બલમવા જા જા જા
                                                 - બડી બહૂ       - બદલી તેરી નઝર તો નઝારે બદલ ગયે
                                                 - તરાના           - બેઈમાન તોરે નૈનવા નિંદીયાં ન આયે
                                                                         -  મોસે રૂઠ ગયો, મોરા સાંવરિયા
શંકર - જયકિશન                    - આવારા         - જબ સે બલમ ઘર આયે
                                                                         - આ જાઓ તડપતે હૈં અરમાં
                                                                         - એક બેવફા સે પ્યાર કિયા, ઉસસે નઝરકો ચાર કિયા
                                                 - બાદલ           - દો દિન કે લિયે મહેમાન યહાં
                                                                         -  આજ માને, આજ માને ના મોરા જિયા
                                                                         -  ઉનસે પ્યાર હો ગયા
                                                 - કાલી ઘટા     - હમ સે ન પૂછો કોઇ પ્યાર ક્યા હૈ
                                                 - નગીના         - તૂને હાયે મેરે ઝખ્મ-એ-જીગરકો છૂ લિયા
                                                                        - કૈસી ખુશી કી રાત, બલમ મેરે સાથ જિયા લહરાયે રે
                                                                        - હમસે કોઇ પ્યાર કરો
મદન મોહન                          - અદા          - સાંવરી સૂરત મન ભાયી રે પિયા
                                                                        -  પ્રિતમ મેરી દુનિયામેં દો દિન તો રહે હોતે
હુસ્નલાલ - ભગતરામ             - અફસાના     - ખુશીયોં કે દિન મનાયે જા.. અભી તો મૈં જવાન હૂં
                                                                        - વો પાસ ભી રહકર પાસ નહીં, હમ દૂર ભી રહકર દૂર રહેં
સી. રામચન્દ્ર                      - અલબેલા    - બલમા બડા નાદાન રે
                                                                      - ધીરે સે આજા રી અખિયનમેં નિંદિયાં આજા તૂ આજા
                                                                      - દિલ ધડકે નઝર શરમાયે તો સમઝો પ્યાર હો ગયા
એસ ડી બર્મન                - બુઝદીલ     - ઝન ઝન ઝન ઝન પાયલ બાજે
                                                                     - રોતે રોતે ગુઝર ગયી રાત રે
                                                - નૌજવાન    - ઠંડી હવાયેં, લહરા કે આયેં
                                                                     - દિલકા દર્દ ન જાને દુનિયા, જાને દિલ તડપાના
                                                 - સઝા        - તુમ ન જાને કિસ જહાં મેં ખો ગયે
નૌશાદ                        - દીદાર      - લે જા મેરી દુઆએં લે જા પરદેશ જાનેવાલે
                                                                     - તૂ કૌન હૈ કહ દે બાલમ
                                                                     - દુનિયાને તેરી દુનિયાવાલે સુખચૈન હમારા છીન લિયા
                                                - જાદૂ         - ગિન ગિન તારે મૈં હાર ગઈ રાતકો
                                                                     - લો પ્યારકી હો ગઈ જીત બલમ હમ તેરે હો ગયે
સજ્જાદ હુસૈન                 - સૈંયાં       - ખયાલોમેં તુમ હો
                                                 - હલચલ    - એક ઝૂઠી સી તસલ્લી વો મુઝે દે કે ચલે
                                                                     - આજ મેરે નસીબને મુઝકો રૂલા દિયા
                                                                      - હાયે સદકે તેરે ઓ બાંકે મેરે
રોશન                        - હમ લોગ     - બહે અખિયોંસે ધાર, જિયા મેરા બેકરાર
                                                                      - છુન છુન બાજે પાયલ મોરી, આ જા ચોરી ચોરી
                                                                      - ચલી જા... છોડ કે દુનિયા, ગમોંકી દુનિયા
                                                - મલ્હાર        - ગરજત બરસત ભીજત (શીર્ષક ગીત)
જમાલ સેન                   - શોખીયાં      - સપના બન સાજન આયે  
લતા મંગેશકર સિવાયની સ્ત્રી પાર્શ્વગાયિકાઓમાં આ ગીતોની ટક્કર લઇ શકે તેવાં ગીતો માત્ર બાઝી (ગીતા દત્ત) અને બહાર (શમશાદ બેગમ)નાં ગીતો જ ગણી શકાય છે.  આ બંને ફિલ્મો એસ ડી બર્મને સ્વરબધ્ધ કરેલ છે.
આમ લતા મંગેશકરનું પ્રથમ હરોળના બધા જ સંગીતકારોની સાથે સ્થાન નિશ્વિત બની ચૂકેલું જણાય છે.
આ બધાં જ ગીતોમાંથી મારી પસંદનુ શ્રેષ્ઠ ગીત પસંદ કરવું એ  અતિશય કપરૂં હે એમ કહેવું તો સહેલું છે..... એટલે સામાન્ય રીતે બહુ સાંભળવા ન મળતું હોય, પણ અચાનક યાદ આવી જ ગયા કરતું હોય તેવાં ગીત - તૂને હાયે મેરે ઝખ્મ-એ-જીગરકો છૂ લિયા -પર આજે પસંદગી ઉતારીશ.

ખુશીયોં કે દિન મનાયે જા.. અભી તો મૈં જવાન હૂં નાં ચીરયૌવન માટે તો એ ગીતને વારંવાર સાંભળીને જ ન્યાય થઇ શકે.
Post a Comment