Tuesday, April 28, 2015

ગુણવત્તા સંચાલન વિષેના લેખ અને બ્લૉગ્સનો બ્લૉગોત્સવ - એપ્રિલ ૨૦૧૫

ગુણવત્તા સંચાલન વિષેના લેખ અને બ્લૉગ્સના બ્લૉગોત્સવનાં એપ્રિલ ૨૦૧૫ સંસ્કરણમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે.

આ મહિનાનાં સંસ્કરણ માટે, પ્રક્રિયા સુધારણાના ઊડા ખૂણા ખાંચરાઓ પર નજર કરવાના ઈરાદાથી, “Improving measures of measurement of process \ પ્રક્રિયાની માપણીનાં માપની સુધારણા” વિષેના લેખની શોધખોળ કરવાનું વિચારેલ. જો કે પરિણામો થોડાં આમ થોડાં તેમ કહી શકાય તેવાં રહ્યાં છે. ખેર, અહીં જે કંઇ વધારે મળવાની આશા છે તેની પૂર્તિ કરવા આપણે આવતા થોડા મહિનાઓમાં આ શોધખોળને થોડી વધુ ચોક્કસ દિશામાં આગળ વધારીશું.

આ મહિનાનાં આ સંસ્કરણનાં પ્રથમ ચરણમાં, “Improving measures of measurement of process \ પ્રક્રિયાની માપણીનાં માપની સુધારણા” વિષય પરની શોધખોળના કેટલાક લેખો પર નજર કરી લઇએ.

Following a measurement journey - સુધારણા પરિયોજનાના સંદર્ભમાં માપણીને લગતી પ્રવૃત્તિઓને સફર તરીકે જોવી ફાયદાકરક બની રહે છે... Measurement Journey
Source: Lloyd, R. Quality Health Care: a guide to developing and using indicators. Jones & Bartlett Publishers 2004

Measures -પરિવર્તન કરવા માટે અને તેની ચકાસણી કરતા રહેવા માટે માપણીનું ખાસ્સું મહત્ત્વ છે; પોતે જે પરિવર્તનો કરે છે તે ખરેખર સુધારણા ભણી લઇ જઇ રહ્યાં છે કે કેમ તેની ખબર ટીમને માપણી માટેનાં માપ દ્વારા પડી શકે છે. સુધારણાને લગતી માપણીઓ માટે સંતુલિત માપની પસંદગી જ કરવી જોઇએ. રન ચાર્ટ પર આ માપનાં પરિણામોનો ચોક્કસ સમયાંતરે આલેખ તૈયાર કરવાથી સાવ સીધી સાદી રીતે જ ખબર પડી રહે કે આપણે જે કંઈ ફેરફારો કરી રહ્યાં છીએ તેનાથી સુધારા થાય છે કે નહીં. આ વિષે વધારે માહિતી માટે જૂઓ : How to Improve: Establishing Measures.

Types of Measures - માળખાંકીય માપ: સાધન-સરંજામ અને સવલતોને લગતાં માપ; પરિણામોને લગતાં માપ - અંતિમ પેદાશ, ફળાદેશ વગેરેને લગતાં માપ; પ્રક્રિયાને લગતાં માપ - તંત્ર કેમ કામ કરી રહ્યું છે તેને લગતાં માપ; સંતુલન માપ - તંત્રને એકેથી વધારે દૃષ્ટિકોણથી જોતાં માપ.

આરોગ્ય સંભાળની ગુણવત્તાની માપણી: ગુણવત્તા માપની ઝાંખી \Measuring Healthcare Quality: An Overview of Quality Measures સંક્ષિપ્તમાં ગુણવત્તાનાં જૂદાં જૂદાં માપ ક્યાં હોઇ શકે, ગુણવત્તામાટેનાં માપ કેમ બનાવવાં, ગુણવત્તા.. માટેની આંકડાકીય માહિતી ક્યાં ક્યાંથી મળી શકે, ગુણવત્તા માપનો શી રીતે ઉપયોગ કરવો અને ગુણવત્તા માપણીમાં હવે પછી શું જેવી બાબતો વિષે ચર્ચા કરે છે.

સીમાચિહ્ન સ્વરૂપ માપદંડકીય માપણીની મદદથી સમયાંતરે કામગીરીમાં સુધારણા \ Using benchmarking measurement to improve performance over time - સીમાચિહ્ન સ્વરૂપ માપદંડકીય બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવો...એ સીમાચિહ્ન સ્વરૂપ માપદંડ થકી મળતી આંકડાકીય માહિતી એ જ અંતિમ લક્ષ્ય નથી. અંતિમ લક્ષ્ય તો સમયાંતરે સુધારણાની શરૂઆત કર્યા બાદ તેને ટકાવી રાખવાનું છે.

આ લેખમાં દરેક પાનાં પર બાજૂમાં મૂકાયેલાં અવતરણો માર્મિક પણ ચોક્કસ પણે લેખના સંદેશને બળ પૂરે છે. આપણે પણ અહીં તેમની નોંધ લ ઇશું :
ગુણવત્તા કદી પણ અકસ્માત નથી હોતી; એ તો બુધ્ધિપૂર્વક કરાયેલા પ્રયાસોનું પરિણામ જ હોય છે.” – જોહ્ન રસ્કિન

લક્ષ્ય તો આંકડાને માહિતીમાં અને પછીથી માહિતીને હૈયાઉકલતભરી જાણકારીમાં પરિવર્તિત કરવાનું છે.” – કાર્લી ફ્યોરીના

આપણને જે ખબર નથી તે આપણને તકલીફમાં નથી મૂકી દેતું. આપણને જેના વિષે પાક્કી ખાત્રી હોય છે તે વિષે જ ખરેખર તો ખબર નથી હોતી.” – માર્ક ટ્વૈન

આંકડા ખૂદ નથી બોલતા - તેમને સંદર્ભની, અને સંશયાત્મક મૂલ્યાંકનની, જરૂર પડતી હોય છે. -એલન વિલકૉક્ષ

આંકડાઓ જેને ચળાવી શકે તે વ્યક્તિને ચતુર સુજાણ જાણવી.” – જ્યોર્જ બર્નાર્ડ શૉ

તમે જે કંઈ કરી રહ્યાં છો તેના વિષે. કે તેને કેમ વધારે સારૂં કેમ કરી શકાય તે વિષે, આંકડાઓ કંઇ કહી શકે તેમ નથી એમ જો તમે માનતાં હો તો, ક્યાં તો તમે ખોટાં છો અને ક્યાં તો તમને વધારે રસપ્રદ કામની જરૂર છે.” – શ્ટીફન સેન્ન

મુશ્કેલીઓની વચ્ચે જ તક છૂપાયેલી હોય છે.” – આલ્બર્ટ આઇનસ્ટાઈન
આ વિષય પરની આપણી શોધખોળ હજૂ થોડા હપ્તાઓ સુધી ચાલુ રાખીશું.

આ મહિને બીજા ભાગમાં આપણે Influential Voices Blogroll Alumniના બ્લૉગ, Suresh Lulla's Blogની મુલાકાત લઇશું. અહીં મૂકાયેલી પહેલાંની કેટલીક પૉસ્ટ જોવાથી આ બ્લૉગની પ્રવૃત્તિઓનો અંદાજ આવશે.–
Managing for Quality

Problem Solving in 4 Steps – 2

Problem Solving in 4 Steps

Who Pays for Bad Quality? Is there a Solution?

Supplier Solutions. MADE IN INDIA
અને હવે આપણે આપણા નિયમિત વિભાગો તરફ વળીએઃ

ASQ CEO, Bill Troy આપણી સમક્ષ ‘A Leader’s Roadmap to a Culture of Quality: Building on Forbes Insights-ASQ Leadership Research’ મંથન અર્થે રજૂ કરે છે. Creating a Customer-Centered Culture: Leadership in Quality, Innovation and Speed પુસ્તકના લેખક રૉય લૉટન સફળ કામગીરીનાં ખૂટતાં, પણ જરૂરી એવાં નિશ્ચિત ઘટકોની રજૂઆત આ શ્રેણીમાં કરવાના છે. ગયા મહિને, રજૂ થયેલા પહેલા ભાગમાં મુદ્દા #૧ - ગુણવત્તા સંસ્કૃતિનાં ઘડતર માટે દરેક કર્મચારીએ કોઇ પણ વ્યૂહ રચનાનાં ચાર મહત્ત્વનાં પાસાંને તો ધ્યાનમાં લેવાં જ જોઇએ -ની વિગતે છણાવટ કરાયેલ છે. (પૃષ્ઠ 8: Boeing’s Ken Shead). હવે બીજા ભાગમાં, સાંસ્કૃતિક રૂપાંતરના માર્ગ પર ગ્રાહકની અપેક્ષાને બહુ ઝીણવટથી સમજો એ મુદ્દા (#૨)ને કેમ સફળતાથી સિધ્ધ કરવો તેની વાત છે.

આ ઉપરાંત બીલ ટ્રોય Encourage The Next Generation of STEM Professionals ને પણ અલગથી ચર્ચામાં આવરી લે છે. Julia McIntosh, ASQ communications તેમના March Roundup: What To Do About STEM Education?’માં આ ચર્ચા પરના ASQ Influential Voices બ્લૉગ્ગર્સના અભિપ્રાયોને સંકલિત સ્વરૂપે રજૂ કરે છે.

આ માસનું ASQ TVવૃતાંત છે : Quality and Forensics - પ્રસ્તુત વૃતાંતમાં અદાલતી કાર્યવાહી સંબંધીત તબીબી સમુદાયના સંદર્ભમાં ગુણવત્તાની ભૂમિકાની વિષે તેમ જ બાંધકામના એક વિવાદનાં નીરાકરણમાં ફૉરેન્સીક તકનીકોનો શી રીતે ઉપયોગ કરાયો હતો તે વિષે જાણીશું. Correction Action Request કેમ શરૂ કરવી એ વિષે (પણ) જાણવાની સાથે સાથે એક બહુખ્યાત ટેલીવિક્ષન શૉ, CSI,ના એક સ્ટાર સાથે પણ વાત કરીશું.

સંલગ્ન વિડીયોસ્:
Forensic Technique Reveal Conclusive Evidence

The How and Why of Auditing
o Corrective Action Request
આ મહિનાનાં ASQ’s Influential Voice છે – ચૅડ વૉલ્ટર્સchad waltersચૅડ વૉલ્ટર્સ લીન બ્લિટ્ઝ કન્સલ્ટીંગ, ઑગસ્ટા, જ્યોર્જિયામાં લીન કન્સલટન્ટ તરીકે કાર્યરત છે. Lean Blitz Consulting બ્લૉગ પર તેઓ ખેલકૂદ સાથે સંકળાયેલી સંસ્થાઓમાં લીન તકનીકો અને સિદ્ધાંતોના ઉપયોગ વિષે લખે છે. છેલ્લાં આઠથી પણ વધારે વર્ષોથી તેઓ લીન અને સતત સુધારણા સાથે સક્રિયપણે સંકળાયેલા છે. તેઓ ASQ દ્વારા પ્રમાણિત સિક્ષ સીગ્મા બ્લૅક બેલ્ટ છે. ટ્રાઇ-સ્ટેટ યુનિવર્સિટી, અંગોલામાંથી કેમીકલ એન્જીનીયરીંગની સ્નાતક પદવી અને ઈન્ડિયાના યુનિવર્સિટીની કેલી સ્કૂલ ઑવ બીઝનેસમાંથી એમબીએની અનુસ્નાતક પદવી તેઓ ધરાવે છે.

તેમના બ્લૉગ પર, ASQ Influential Voice તરીકેના તેમના વિગતે લખાયેલાં મંતવ્યો ઉપરાંત તેમના પસંદગીના વિષય - ખેલકૂદની સુધારણામાં ગુણવત્તા સિધ્ધાંતોના ઉપયોગ -ને આવરી લેતા કેટલાક લેખ પર પણ અચૂક નજર કરીશું :
§ Presentation on the Designated Hitter and Root Cause Analysis

§ Should the Buffalo Bills Play Sunday Despite The Driving Ban?

§ Did Eric Hosmer’s First Base Slide Cost The Royals?

§ LinkedIn Post: Business Strategy and Clothes Dryers
સુધારણાની સફરમાં આપણે જે નવી કેડીને અનુસરવાનું શરૂ કરેલ છે તેને હજૂ વધારે અથપૂર્ણ કરવા માટે આપનાં સૂચનો અને ટિપ્પ્ણીઓ આવકાર્ય છે.
Post a Comment